Co je kundaliní joga?

Kundalíní jóga Mistra Yogi Bhajana je unikátní,přímý,rychlý a moderní soubor cvičení v rytmu,která odpovídají

tempu života současného člověka.

 

Tím, že sjednocuje všechny směry jógy, nejlépe odpovídá požadavkům adaptace člověka na složité situace

odehrávající se v jeho okolí,

podporuje pozitivní přístup k životu, radost, aktivitu, kreativitu a fyzické i psychické zdraví organismu.

Jako jóga omlazující a ozdravující zahrnuje v sobě kundaliní jóga dynamická cvičení, statické pozice - ásany,

dechová cvičení, meditace a zpívání manter.

Kundaliní jóga –to jsou pružná záda,silná imunita, dobře fungující nervový, endokrinní a reprodukční systém, láska k sobě, otevřenost v komunikaci s lidmi,

důvěra ve svou vlastní sílu,zručnost a umění vidět krásu ve všem kolem nás.

Zázraky se dějí pouze tehdy, kdy jsou Vaše srdce otevřená dokořán. Kundaliní jóga je věda o zkušenosti a vědomí,

je to jóga, která nás probouzí uvnitř.

 

Jestli se svět kolem Vás vytratil, máte problémy ve vztazích s lidmi, nejde-li vám podnikání, bolí Vás páteř,klouby,

sužuje vás deprese..pojďte to zkusit, dotkněte se toho..

 


Chcete-li změnit svět kolem sebe,musíte nejprve změnit sami sebe.


 

Všechno, co vykonáš, se k tobě dříve či později zase vrátí. Ty sám jsi zodpovědný za všechno, co se děje.

 

Tvůj život leží ve tvých rukou. Buď svobodný, na ničem a na nikom nezávislý, a každému pomáhej.

 

Miluj svou rodinu, přátele i všechny živé bytosti. Žij pozitivně, duchovně a zdravě.

 

 


Život je rovnováha.Výkyvy existují, aby vám daly zkušenost a aby vám pomohly objevit vás ve vás.

Na všechny, kteří vás chválí a uznávají,bude stejný počet těch, kdo vás bude očerňovat.

Tato rovnováha a výkyvy testují váš standard.Nemůžete lpět na něčem, co je mimo vás.

Musíte najít svou hloubku a otestovat ji, potvrdit ji.

Takže pohroma není špatná věc, je to ta správná věc.

 

Mistr Kundalíní jógy

Yogi Bhajan

 Kundaliní je síla přání, která vytváří lidské bytosti a umožňuje  jim, aby se projevovaly. Spočívá v lidech jako nenaplněná, spící síla.

Cílem je probudit a naplnit se.

Na hodinách jógy  se naučíme  několik krijí a meditací, budeme aktivovat parasympatický a

sympatický nervový systém a zaměříme se na ukotvení naší první čakry, naší matky.

Každy živí proces má mysl. Protože i země je živý organismus, musí mít také mysl. A co má mysl, to si je sebe vědomo.

A tak můžeme považovat zemi za vědomou bytost. A první čakra v nás je tvořena z tohoto

seběvědomého prvku Matky země. Aktivace první čakry je velmi důležitá ,protože je umístěna u základny páteře a

střeží kundaliní, která

sídlí v křížové kosti, a chrání ji proti všem bezbožným úmyslům.

Kundaliní stoupá ze svého sídla nad první čakrou k sedmé. Proniká fontanelou v lebce a prochází sedmou čakrou,

kde se spojuje s všepronikajícím Duchem, představujícím kolektivní vědomí. Pokud jsou čakry vystaveny napětí

mohou být vyčerpané.

Potom kundaliní velmi těžce stoupá nahoru , propadáme depresi, úzkosti, nemoci, atd...

Postupně budeme aktivovat sluneční a měsíční kanál (sympatický a parasympatický nervový systém).

Tento systém má vliv na chemii našeho mozku a tím má vliv na probuzení, transformaci a realizaci.

Budeme čistit páteřní kanál.

Sympatický a parasympatický nervový systém působí v nervových pletencích - čakrách.

Parasympatický nervový systém čakry uvolňuje, sympatický je stahuje. Cílem  bude nalézt rovnováhu v čakrách.Více o levém a pravém kanálu.

Levý kanál(měsíční), zde sídlí síla přání. Tento kanál probíhá levou stranou těla, přínáší do vědomí vzpomínky

z minulosti a tím se účastní každého činu. Dokud je tento kanál aktivní, má člověk přání žít. Když se energie

z tohoto kanálu stáhne,člověk přestává existovat.

 

Tento kanál probouzí emoce a vytváří superego v pravé polovině mozku. V moderní

terminologii můžeme říci, že přestavuje v nejširším smyslu slova naši duši.
Musí však existovat prostředky k uskutečňování svých přání, musí také podporovat vše, čeho již dosáhla. Nemá

smysl postavit něco a neudržovat to. Tato síla je vědomá, prožívá svou moudrost, aby to vše podporovala. To vytváří

ve středu třetí kanál, střední, kanál podpory a evoluce. Díky své moudrosti jim tato síla stoupá, aby opět nastolila

spojení se

svým zdrojem. Tento kanál se projevuje jako parasympatický nerovový systém.
Slabost levého kanálu – vyčerpanost, citlivost ,zvýšená úzkost, výkyvy od euforie až k depresi. Letargičnost,

negativní myšlenky, postoje. Když tlak z tohoto kanálu přetíží mozek, objevuje se bláznovství, šílenství, epilepsie,

senilita. Vlivem měsíčního kanálu se nadouvá pravá strana mozku, kterou nazýváme super ego. Ale je to i opačně.

Nadměrná aktivita na druhé straně pravý kanál způsobuje výkyvy levé strany.
Pravý kanál přestavuje mužský princip jang, to je schopnost analýzy, soutěživosti, agresivity.
Levý je ženský jin, to znamená jemnost, odpovědnost, soucítění, intuici.
Nadměrná aktivita pravé strany nafukuje balón našeho ega a dochází k tomu, že mozek už nemá prostor pro své

další rozšíření. Proto začne působit tlak v opačném směru na superego a přetíží levý kanál. Tak člověk ztratí

veškerou citlivost, je suchý, a vychytralý.
Kundaliní joga nám pomáhá napojit se na kanál skutečné jogy. Spojení s Bohem.
Jak sympatický tak parasympatický nervový systém využívají centrální nervový systém. Je sedm základních

jemných čaker. Impulsy podnětů inteligence vycházejí z těchto čaker do sympatiku, parasympatiku a do

centrální nervové soustavy skrze nervové buňky a tak se tato inteligence dostává do tělesných tkání a buněk.

A má obrovský léčebný a duchovní efekt.